ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างศูนย์
ศกศ.ประจำอำเภอ
รร.คู่ขนานออทิสติก
สื่อการเรียนการสอน
งบทดลองงาน
แผนโรงเรียนคุณธรรม
ติดต่อ-สอบถาม
สำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ความเป็นมา 

ความเป็นมา
ความเป็นมา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อให้บริการการศึกษาแก่คนพิการ

ในปีการศึกษา 2543 โดยการขอความร่วมมือกับโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย    อ.เมือง จ.นครพนม ในการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ 17 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน และโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยสมพงษ์ อุ่มมะวรรณ ในสมัยนั้น ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการใช้อาคารเรียน เป็นสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมชั่วคราว

ต่อมา ในปี พุทธศักราช 2547 ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ใช้อาคารศึกษาธิการจังหวัดเดิม ตั้งเป็น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

และในปีพุทธศักราช 2555 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 17 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 377 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

โดยมีนายสุพจน์ ชะพินใจ เป็นผู้อำนวยการตั้งแต่แรกเริ่ม

ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 นางพัชรีวรรณ พรมกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปัจจุบัน ว่าร้อยตรีณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
งานวิจัย
ข้อมูลนักเรียน-แผนที่
ติดต่อเรา
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.15.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,605,064

                           
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
Tel : 042 - 530873   Fax : 042 - 530872
Email : special_np@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.