ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างศูนย์
ศกศ.ประจำอำเภอ
รร.คู่ขนานออทิสติก
สื่อการเรียนการสอน
งบทดลองงาน
แผนโรงเรียนคุณธรรม
ติดต่อ-สอบถาม
สำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพัชรีวรรณ พรมกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม นายนิลักษณ์ การสอน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางพัชรีวรรณ พรมกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม นายนิลักษณ์ การสอน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าจำนำพรรษา และสังฆทาน และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดโพนแก้ว ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผู้มีจิตศรัทธา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
การประชุม สภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
 การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 การติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและตรวจราชการ
การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานตาม “โครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา”
วันวิสาขบูชา
การประกวดสื่อ นวัตกรรม ทางการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่าย ๑๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการจังหวัดนครพนม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะกลไกของนักเรียน
กิจกรรมวันสงกรานต์
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม อบรม วินัยคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559
โครงการส่งเสริมแผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดนครพนม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
แข่งกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
ผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 13 เมษายน 2567
งานวิจัย
ข้อมูลนักเรียน-แผนที่
ติดต่อเรา
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.230.143.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,800,025

                           
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
Tel : 042 - 530873   Fax : 042 - 530872
Email : special_np@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.